VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde İstisna Yıllık Mali Bilanço Toplamı 100 Milyon TL

25.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ile VERBİS kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilmiş olan “yıllık mali bilanço toplamı” tutarının ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirilerek; 2018 yılında esas alınan 25 milyon TL limitinin 100 milyon Türk Lirasına çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda; Kurulun 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ile; yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230725-5.pdf

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7646/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Istisna-Kriterinde-Degisiklik-Yapilmasi-Hakkinda-