ÖZKAYA & PARTNERS

Avukatlık | Arabuluculuk

2014 yılında İstanbul’da kurulan Özkaya&Partners, müvekkillerine geniş bir yelpazede avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Özkaya&Partners Avukatlık Arabuluculuk, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerinin sosyal ve ticari hayatlarında karşılaşabilecekleri hukuki ihtilafların çözümünde etkin rol alarak, önleyici hukuk anlayışı ile hareket etmektedir.

GÜRKAN YAŞAR ÖZKAYA

Avukat – ArabulucuBilirkişi

Avukat Arabulucu Gürkan Yaşar Özkaya, lisans eğitimini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yabancı dilini geliştirmek amacıyla bir süre Amerika’da yaşamıştır. 2014 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık ve danışmanlık yapmaktadır. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda 14172 numarası ile sicile kayıtlı arabulucu olarak, ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk faaliyetlerini yürütmektedir. Ticaret Bakanlığı nezdinde Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik yapmaktadır. ÇSGB onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümünde İşveren Yetki Belgesi’ne sahiptir. İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu üyesidir. Uzmanlık alanları arasında ceza hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, tıp hukuku, icra ve iflas hukuku bulunmaktadır. Menkul Kıymetler ve SPK alanında ikinci üniversite eğitimine devam etmektedir. İstanbul Barosu Dergisi başta olmak üzere bugüne kadar pek çok makalesi çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. İngilizce bilmektedir.