TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA ARAÇLARI İÇİN YOLCU, BAGAJ, YÜK VE POSTA MALÎ SORUMLULUK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK

06.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Türkiye’de faaliyet gösteren hava araçları için yolcu, bagaj, yük ve posta mali sorumluluk sigortası teminat bedellerinde değişikliğe gidilerek söz konusu teminatlar arttırıldı.