TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA ARAÇLARI İÇİN YOLCU, BAGAJ, YÜK VE POSTA MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI TEMİNATLARINDA DEĞİŞİKLİK

06.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Türkiye’de faaliyet gösteren hava araçları için yolcu, bagaj, yük ve posta mali sorumluluk sigortası teminat bedellerinde değişikliğe gidilerek söz konusu teminatlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca arttırılmıştır.

SDR: Özel Çekme Hakkı

SDR, özel çekme hakkı olarak dilimize çevrilmiş olup, IMF tarafından 1969 yılında oluşturulmuş özel bir para birimidir.

06.12.2019 tarihi itibariyle 1 SDR =7,93 TL olarak karşılık bulmaktadır.

Değişikliğe göre;

Yolcunun ölümü ya da bedensel yaralanması halinde taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 250.000 SDR’dir. Ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2.700 kg’dan daha aşağı olan hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 128.821 SDR’dir. (1.021.000 TL) Yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 5.346 SDR’dir. (42.390 TL)

Ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için; bagajla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 1.288 SDR, (10.213 TL) yük ve postayla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü kilogram başına 22 SDR’dir. (174 TL)

Bu Yönetmelik 28.12.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.