Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Kitabı’na Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

E-Kitap

Arabuluculuk Daire Başkanlığı

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7155 sayılı Abonelik
Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunla
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi, ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkındaki uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasını dava şartı haline getirmiştir.