ARABULUCULUKTA DAMGA VERGİSİ AVANTAJI

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Md.18 uyarınca taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler.

Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. 

Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.

 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Md.18/3 uyarınca tarafların anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir resmî işlemde kullanmak istemeleri durumunda damga vergisinin maktu olarak alınacağı düzenlenmiştir.

2023 yılı için belirli bir parayı ihtiva eden sözleşmelerde uygulanacak damga vergisi oranı ‰ 9,48‘dir.

2023 yılı için maktu damga vergisi ise 294,90 TL olarak belirlenmiştir.

Bu minvalde 10.000.000,00 TL’lik ticari bir sözleşmede doğacak damga vergisi 94.800,00 TL iken, aynı sözleşme ihtiyari arabuluculuk kapsamında gerçekleştirildiğinde arabuluculuk anlaşma belgesine istinaden doğacak damga vergisi maktu 294,90 TL olarak karşımıza çıkacaktır.

Böylelikle ihtiyari arabuluculuk yoluyla düzenlenecek anlaşma belgesine istinaden ödenecek damga vergisi, başka bir şekilde düzenlenecek sözleşmeye istinaden ödenecek damga vergisine oranla çok büyük bir avantaj sağlamış olacaktır.