Arabuluculukta Şablonlar

Aşağıdaki arabuluculuk şablonlarına Arabuluculuk Daire Başkanlığı‘nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculukta Bilgilendirme Tutanağı

Ticari Uyuşmazlıklarda Anlaşma Belgesi

Ticari Uyuşmazlıklarda İkinci Oturum Tutanağı

Ticari Uyuşmazlıklarda İlk Oturum Açılış Tutanağı

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Son Tutanağı

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculukta Bilgilendirme Tutanağı

Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Anlaşma Belgesi

Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı

Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi

Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı

İcra Edilebilirlik Şerhi Tensip Tutanağı

İcra Edilebilirlik Şerhi

Arabulucu Belirleme Tutanağı