ARABULUCULUK SÜRECİ SONUNDA VARILAN ANLAŞMANIN BAĞLAYICILIĞI NEDİR?

Arabuluculuk anlaşma tutanağı imzalandıktan sonra, taraflar isterse Sulh Hukuk Mahkemesinden İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ alabilirler. Böylece bu belge, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ‘nun 38. maddesinde yazılı ilam niteliğinde belgelerden sayılır. Arabuluculuk Anlaşma Belgesi arabulucu, tüm taraflar ve vekilleri ile birlikte imzalanırsa ilam niteliğinde belge sayılır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz. ( 6325 sayılı HUAK m.18/5),