2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2024 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

29.12.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 2024 yılı Asgari Ücret Tarifesi uyarınca;

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret;

Ticari uyuşmazlıklar ile ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda 6.000,00 TL’den az olmamak üzere;

Geriye kalan diğer uyuşmazlıklarda 4.000,00 TL’den az olmamak üzere;

Tahliye talepli uyuşmazlıklarda bir yıllık kira bedeli tutarının yarısı üzerinden hesaplanmak kaydıyla;

Kira tespiti uyuşmazlıklarında tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanmak kaydıyla;

Üzerinde anlaşılan miktarın:

İlk 200.000,00 TL’si için %6

Sonra gelen 320.000,00 TL’si için %5

Sonra gelen 520.000,00 TL’si için %4

Sonra gelen 1.040.000,00 TL’si için %3

Sonra gelen 3.120.000,00 TL’si için %2

Sonra gelen 4.160.000,00 TL’si için %1,5

Sonra gelen 8.320.000,00 TL’si için %1

17.680.000,00 TL’den yukarısı için %0,5

olarak hesaplanmaktadır.

Kaynak:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231229-5.htm