2023 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2023 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

04.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2023 yılı Asgari Ücret Tarifesi uyarınca;

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret;

İş Hukuku ve Tüketici Hukuku Uyuşmazlıklarında 1.600,00 TL, Ticaret Hukuku Uyuşmazlıklarında 3.120,00 TL’den az olmamak üzere;

Üzerinde anlaşılan miktarın;

İlk 100.000,00 TL’si için %6

Sonra gelen 160.000,00 TL’si için %5

Sonra gelen 260.000,00 TL’si için %4

Sonra gelen 520.000,00 TL’si için %3

Sonra gelen 1.560.000,00 TL’si için %2

Sonra gelen 2.080.000,00 TL’si için %1,5

Sonra gelen 4.160.000,00 TL’si için %1

8.840.000,00 TL’den yukarısı için %0,5

olarak hesaplanmaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221004-5.htm