2021 Arabuluculuk Ücret Tarifesi

2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231-7.htm

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret;

Üzerinde anlaşılan miktarın;

İlk 50.000 TL’si için %6

Sonra gelen 80.000 TL’si için %5

Sonra gelen 130.000 TL’si için %4

Sonra gelen 260.000 TL’si için %3

Sonra gelen 780.000 TL’si için %2

Sonra gelen 1.040.000 TL’si için %1,5

Sonra gelen 2.080.000 TL’si için %1

4.160.000 TL’den yukarısı için %0,5