2020 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURULARINDA PARASAL SINIRLAR

2020 yılı için tüketici hakem heyeti başvurularında parasal sınırlar 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yeniden değerleme oranı olan %22,58 oranında arttırılmıştır. Böylece 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 6.920 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 Türk Lirası ile 10.390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 Türk Lirası ile 10.390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

Tebliğ : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-22.htm

Yazar: Av. Gürkan ÖZKAYA